22.02.2017 w Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” nastąpiła uroczysta inauguracja Wieloprofilowego Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju „OTULINKA” oraz otwarcie ośrodka, w którym świadczona będzie specjalistyczna opieka terapeutyczna dla najmłodszych pacjentów.

Jest to pierwszy tego rodzaju program realizowany w Polsce, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wcześniaków urodzonych przed 37 tygodniem ciąży, jak również dzieci urodzonych zgodnie z określonym terminem porodu ale zagrożonych zaburzeniami rozwoju poprzez zapewnienie im kompleksowej opieki terapeutycznej i specjalistycznego poradnictwa. Podstawowym założeniem interdyscyplinarnego programu „OTULINKA” jest zapewnienie ciągłości specjalistycznej opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju już od momentu opuszczenia oddziału neonatologicznego lub położniczego, aż do pierwszej wizyty na dziennym oddziale rehabilitacyjnym lub w poradni rehabilitacyjnej.

Ciągła walka wcześniaków

Na świecie już co dziesiąte dziecko rodzi się jako wcześniak czyli noworodek urodzony przed 37 tygodniem ciąży. W Polsce szacuje się, iż częstość występowania przedwczesnych urodzeń jest na poziomie 6% natomiast w województwie łódzkim od kilku lat wskaźnik ten wynosi 8% przy jednoczesnym całkowitym spadku liczby urodzeń. Choć dzięki licznym programom polepszającym opiekę nad kobietami w ciąży oraz rozwojowi medycyny od kilkunastu lat możliwym jest ratowanie skrajnie niedojrzałych wcześniaków urodzonych nawet między 22 a 25 tygodniem ciąży z skrajnie małą masą ciała (500-700 g) to sytuacja zdrowotna dzieci przedwcześnie urodzonych wciąż nie jest jednak zadowalająca. Liczba różnych powikłań i ryzyko wystąpienia zaburzeń będących następstwem wcześniactwa ma znaczny wpływ na późniejszy rozwój dzieci. Dlatego zdaniem neonatologów niezbędne jest zapewnienie kompleksowej i stałej opieki specjalistycznej wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym zaburzeniami rozwoju przynajmniej do trzeciego roku życia.

Następna strona

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *