Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa – najczęstsza przewlekła choroba wieku dziecięcego

Astma  –  inaczej dychawica oskrzelowa. Na świecie choruje 334 miliony ludzi. Uznano ją za chorobę cywilizacyjną.

Astmę oskrzelową charakteryzuje:

 • przewlekłe zapalenie błony śluzowej dróg oddechowych przebiegające z udziałem różnych komórek – głównie eozynofilów, limfocytów, mastocytów i substancji  przez nie uwalnianych;
 • nadreaktywność oskrzeli na bodźce swoiste i nieswoiste;
 • obturacja (inaczej: skurcz) oskrzeli o zmiennym nasileniu, odwracalna całkowicie lub częściowo samoistnie albo po podaniu leków. Obturacja  manifestuje się takimi objawami jak: kaszel, duszność, świszczący oddech, uczucie braku tchu, ucisk w klatce piersiowej;

Tradycyjnie wyróżnia się  w zależności od mechanizmów:

 • astmę alergiczną – zewnątrzpochodną;
 • niealergiczną – wewnątrzpochodną;

Podział ten nie ma jednak wpływu na zasady diagnostyki i leczenia.

Patogeneza astmy 

Patogeneza astmy jest złożona. Reakcję zapalną zapoczątkowuje ekspozycja na antygeny, którymi najczęściej są powszechnie występujące w środowisku alergeny, rzadziej alergeny pokarmowe. Efektem działań tych antygenów jest:

 • obrzęk błony śluzowej oskrzeli;
 • skurcz mięśni gładkich oskrzeli;
 • zaczopowanie światła dróg oddechowych złuszczonymi nabłonkami, nadmierną wydzieliną pobudzonych gruczołów śluzowych, wysiękiem z naczyń;
 • przebudowa błony śluzowej oskrzeli;

Czynniki ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej:

 • predyspozycja genetyczna;
 • czynniki środowiskowe;
Astma oskrzelowa, objawy, leczenie i przyczyny.

Astma oskrzelowa – jedną z metod leczenia są sterydy wziewne czyli glikosterydy. GKS są pochodną chemiczną kortyzolu. Mają bardzo sile działanie przeciwzapalne, zmniejszają  napięcie mięśni i obrzęk błony śluzowej, hamują wydzielanie śluzu. Sterydy nie działają natychmiast – efekty działania odczuwalne są najwcześniej kilka godzin po podaniu leku. 

Przyczyny zaostrzenia napadów astmy:

 • zakażenia układu oddechowego;
 • wysiłek fizyczny;
 • ekspozycja na alergeny wziewne;
 • pokarmy;
 • leki;
 • emocje, stres;
 • zaburzenia hormonalne;
 • zmiana pogody;

Badania diagnostyczne:

 • rentgen klatki piersiowej;
 • badanie czynności układu oddechowego – spirometria;
 • alergenowe teksty skórne;
 • oznaczenie stężenia immunoglobulin klasy E;
 • morfologia – duża ilość komórek eozynochłonnych;
 • badanie kału na pasożyty  – pasożyty to częsty alergen;
 • ocena odpowiedzi na leczenie przeciwastmatyczne;

Astma oskrzelowa – leczenie:

 • eliminacja czynników wywołujących i zaostrzających astmę;
 • immunoterapia swoista (w wybranych przypadkach) – stopniowe zwiększanie dawki alergenu;
 • szczepionka zawierająca dawkę alergenu;
 • przewlekłe leczenie przeciwzapalne – sterydy wziewne;
 • terapia skojarzona – sterydy wziewne, długo działające leki rozszerzające oskrzela, leki hamujące reakcje alergiczne;
Share