Gorączka reumatyczna

Gorączka reumatyczna

Nieropne, zapalne zakażenie paciorkowcem, obejmujące:

 • zapalenie stawów;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • zmiany skórne – w tym guzki podskórne, rumień brzeżny;
 •  zmiany w obwodowym układzie nerwowym m.in. pląsawicę;

Przyczyny choroby 

gorączka reumatyczna - infekcja paciorkowcem

Paciorkowiec, czyli streptokok to kulista bakteria Gram dodatnia.  Jest głównym winowajcą zapalenia gardła, zapalenia opon mózgowych, zapalenia płuc, zapalenia wsierdzia, zapalenia powięzi i róży.   Paciorkowce dzielą się na kilka rodzajów, wśród nich złą sławą cieszy się dwoinka zapalenia płuc, czyli pneumokok.

 • infekcja paciorkowcowa, m.in: gardła, zatok;
 • próchnica zębów;

Objawy gorączki reumatycznej

Choroba ujawnia się 2-4 tygodnie po infekcji paciorkowcowej.  Jej objawy ogólne to złe samopoczucie, senność, łatwe męczenie się, bóle brzucha, brak apetytu.

Gorączka reumatyczna daje objawy ze strony:

 • stawów – wędrujące zapalenie wielostawowe, często z gorączką; charakteryzuje je bolesność, zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie, obrzęk;
 • serca – zmiany zapalne mogą występować jako jedyne lub w zespole objawów. Zmiany zapalne mogą dotyczyć mięśnia sercowego, wsierdzia i nasierdzia.Podstawowe objawy to wysoka temperatura, ból w klatce piersiowej, czasami może dojść do niewydolności krążeniowej. Zmiany zapalne serca mogą prowadzić  do powstania wad serca;
 • skóry – powstanie guzków podskórnych oraz rumienia brzeżnego. Zmiany skórne występują równocześnie z innymi objawami;
 • układu  nerwowego – pląsawica: nagłe, nieregularne, urywane ruchy rozpoczynające się od rąk , zaburzenia pisma, często uogólniające się poprzez objęcie twarzy i stóp;

Diagnostyka 

Badania laboratoryjne:

 • ASO – poziom przeciwciał wobec paciorkowca;
 • wymaz z gardła;
 • EKG, Echo serca;

Badania nieswoiste:

 • OB – odczyn Biernackiego;
 • CRP – białko ostrej fazy;

Leczenie

Gorączkę reumatyczną leczy się:

 • antybiotykoterapią;
 • aspiryną;
 • sterydami;
Share