ADHD a zaburzenia wzroku

dr Szymon Zielonka – optometrysta

szymonzielonka.pl

ADHD i efektywność wzrokowa

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to jedna z najczęściej spotykanych jednostek chorobowych w psychiatrii dziecięcej. Dotychczas nie znaleziono jednej przyczyny ADHD. Wiele czynników wpływa na pojawienie się tego zaburzenia neurorozwojowego.

Zaburzeń wzroku nie powinno się pomylić z ADHD, ale można. Dlaczego? Ponieważ objawy są podobne. U każdej osoby, u której podejrzewa się Zespół nadpobudliwości psychoruchowej należy zbadać efektywność wzrokową. A to dlatego, że tak jak mówiłem, objawy tych dwóch zaburzeń są do pewnego stopnia zbliżone. Chociaż oczywiście nie tożsame. Są to dwa zupełnie różne problemy, wynikające z zupełnie innych rzeczy.

ADHD i zaburzenia wzroku mogą współistnieć ze sobą

ADHD i zaburzenia wzroku mogą być ze sobą powiązane, mimo że są to dwa zupełnie odrębne problemy, o różnych przyczynach. Warto u dziecka, u którego podejrzewa się Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zrobić dokładne badania wzroku.

ADHD i akomodacja oka

Dodatkowo, leki przyjmowane na ADHD mogą negatywnie wpływać na akomodację oka. Z tego względu więc, osoby które mają ADHD również powinny zbadać akomodację oka. A także ustawienie i ruch oczu, ponieważ mogą one mieć współwystępujące z tym zaburzeniem problemy z oczami. Albo też, w wyniku działania leków ta akomodacja jest jeszcze gorsza. Czyli u tych osób, u których występują problemy z uwagą konieczne jest zbadanie efektywności wzrokowej, ponieważ oczy mogą być zarówno główną, jak i dodatkową przyczyną zaburzenia.

Dysleksja a wzrok

Dysleksja wąsko rozumiana jest problemem językowym, fonologicznym. Zatem nie ma nic wspólnego z oczami. Natomiast pewne objawy dysleksji, takie jak: mylenie podobnych wyrazów, mylenie liter, odwracanie liter, bądź problemy z pisaniem, mogą być po prostu z dysleksją mylone. Chociaż tak naprawdę problem ten ma zupełnie inną przyczynę. Te problemy, o których mówię są problemami, które wynikają ze wzroku. Dlatego, u każdego dziecka, u którego podejrzewa się dysleksję należy dokładnie zbadać wadę wzroku. Trzeba również sprawdzić akomodację, ustawienie i ruchy oczu oraz przetwarzanie informacji wzrokowej. A to dlatego, że problem na każdym z tych trzech poziomów, czyli wada wzroku, zaburzenia neuromięśniowe lub kłopot z interpretacją obrazu, może powodować objawy, które mogą być mylone z dysleksją.

Najczęstsze objawy dysleksji to: nieładny charakter pisma, robienie błędów ortograficznych, mylenie liter, problemy ze skupieniem uwagi. Co ciekawe, bardzo często dzieci, u których stwierdza się dysleksję pomijają etap raczkowania i od razu zaczynają chodzić. Mają też opóźniony rozwój mowy.

 

 

 

Podsumowanie
ADHD a zaburzenia wzroku
Tytuł
ADHD a zaburzenia wzroku
Opis

Czy ADHD może mieć coś wspólnego z zaburzeniami wzroku? Czy przyczyną dysleksji może być wada wzroku? Na te pytania odpowiada dr Szymon Zielonka – optometrysta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *