Autyzm dziecięcy – wczesna diagnoza

dr Karina Szafrańska – neurologopeda;  AdVerbum – Centrum Terapii Mowy i Dysleksji 

Autyzm u dziecka można zdiagnozować już na bardzo wczesnym etapie rozwoju

Spektrum autyzmu – obejmujące różne typy cech autystycznych; wszystkie charakteryzują się znacznymi zaburzeniami w interakcjach społecznych i komunikacji.

Autyzm dość wcześnie jest widoczny, natomiast różne zaburzenia mogą dawać objawy podobne do autyzmu. Jest diagnozowany, gdy dziecko ma minimum półtora roku.

Diagnoza autyzmu

Autyzm diagnozują neurolog i psychiatra. Jest całościowym zaburzeniem rozwoju: dziecko ma bardzo wiele różnych problemów poza tym, że się nie komunikuje, co jest zazwyczaj pierwszym objawem, który rodzice widzą. Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci autystyczne mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im komunikację z innymi i stosunek do świata zewnętrznego. Chorzy mogą nietypowo reagować na świat zewnętrzny, nie tolerować zmian, wykazywać nadmierne przywiązanie do przedmiotów.

Spektrum autyzmu 

autyzm dziecięcy

Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują raz na 500 osób i występują cztery razy częściej u chłopców

Jest coś takiego jak spektrum autyzmu i na tym spektrum z jednej strony znajduje się bardzo ciężki autyzm z upośledzeniem umysłowym, a na drugim końcu tego spektrum jako najlżejsze zaburzenie znajduje się autyzm wysokofunkcjonujący i zespół Aspergera.  

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera również obejmuje wiele zaburzeń o kilku wspólnych cechach. Jedne dzieci mogą mieć wszystkie objawy zespołu Aspergera, inne tylko ich część; objawy mogą być bardziej lub mniej nasilone.

To, co powinno odróżniać zespół Aspergera od autyzmu, to rozwój intelektualny w normie rozwojowej i – teoretycznie – niezaburzony rozwój mowy

Nie do końca jest to prawda, bo mowa rozwijana przez dzieci z zespołem Aspergera i innymi cechami autyzmu nigdy nie pełni funkcji komunikacyjnej. Te dzieci mówią, mają duży zasób słów, ale ich sposób mówienia jest sztywny, oficjalny, nie zwracają się do rówieśników per “Zosiu” tylko “Zofio Kwiatkowska”, formułują zdania w nietypowy sposób. Na ogół zasób słów jest duży, a umiejętności gramatyczne dobre. Jednak mowa nie spełnia tu funkcji komunikacyjnej – dzieci mówią tylko na takie tematy, na które chcą mówić; nie ma tu dialogu – działania naprzemiennego. Bo autystycy z zasady nie rozumieją działań naprzemiennych, w związku z tym jeśli podczas zabawy dziecko nie rozumie: “najpierw ja coś robię, a potem ty”, to może być to trochę niepokojące. Oczywiście nie wpadamy wtedy jeszcze w panikę pamiętając o egocentryzmie dziecięcym. Myślę, że każdy rodzic obserwując swoje dziecko zauważy niepokojące objawy.

Nieczułość  i brak empatii 

To, co jest bardzo trudne u tych dzieci z zespołem Aspergera, to ich brak empatii wobec rodziców. Matki opowiadają mi o dzieciach, które nie reagują, gdy one płaczą albo okazują inne silne emocje. I to jest też ważny objaw autyzmu: brak empatii, brak rozwoju tzw. teorii umysłu, która pozwala nam zrozumieć sposób myślenia, zamiary drugiej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *