Badania kardio dla małych sportowców

dr n. med. – Tomasz Floriańczyk – specjalista kardiolog dziecięcy

Badania kardio nie są wymagane u dzieci intensywnie uprawiających sport

Małymi  sportowcami opiekują się lekarze medycyny sportowej

Badania kardiologiczne z założenia nie są konieczne, jeśli dziecko chce zacząć uprawiać jakiś sport. Obecnie dzieci, które przystępują do uprawiania sportu kwalifikowanego (czyli takiego, którego celem jest osiąganie wyników i bicie rekordów) lub już taki sport uprawiają, co pół roku przechodzą szczegółowe badania pod kontrolą lekarzy medycyny sportowej.

Zestaw takich badań, wykonywanych regularnie, obejmuje np. próbę wysiłkową. Celem tego testu jest ocena rezerwy wysiłkowej oraz tolerancji wysiłku przez młody organizm. Podczas testu wysiłkowego bada się czynność serca, ciśnienie tętnicze, ogólną wytrzymałość, zapis EKG oraz utlenowanie krwi tętniczej. Podczas badania mały pacjent jest cały czas monitorowany.

Badania kardiologiczne nie są wymagane

Badania kardiologiczne nie są wymagane, gdy dziecko chce zacząć intensywnie uprawiać sport, ale warto udać się do specjalisty, by pomógł wybrać odpowiednią dyscyplinę.

W razie nieprawidłowości – wizyta u kardiologa

Jeśli  lekarz orzecznik lub specjalista medycyny sportowej stwierdzi jakąkolwiek nieprawidłowość, np. cichy szmer nad sercem czy zmiany w badaniu EKG, powinien niezwłocznie wysłać młodego człowieka do kardiologa dziecięcego. Ten z kolei, przeprowadzi szczegółowe badania kardiologiczne, aby wykluczyć zaburzenia lub choroby, które mogłyby być przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Może też zalecić takie leczenie, żeby dalsze uprawianie sportu było dla młodego sportowca bezpieczne.

Jak wybrać odpowiednią dyscyplinę?

Każda dyscyplina sportu wymaga innych predyspozycji, umiejętności i zdolności ruchowych. Również wiek dziecka ma znaczenie. Dlatego, zanim młody człowiek zacznie uprawiać sport, warto udać się specjalisty, który na podstawie różnych badań oraz testów zdolności wysiłkowej, powie jaka dyscyplina będzie dla dziecka najbardziej odpowiednia. W Polsce taką kwalifikację dzieci i młodzieży do lat 21, przeprowadza lekarz specjalista medycyny sportowej oraz lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Badanie EKG – elektrokardiogram

Badanie EKG to podstawowe narzędzie badania pracy serca. Najogólniej mówiąc polega ono na obrazowaniu  zmienności potencjału elektrycznego wytwarzanego przez serce. Elektrokardiograf to w istocie bardzie zaawansowany galwanometr. Serce znajduje się w środku tkanek o identycznym przewodnictwie prądu, w których panują takie same warunki przewodzenia prądu. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta bada się równomierność i siłę impulsów elektrycznych. Badanie wysiłkowe EKG polega na ocenie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. Na ogół podczas badania pacjent ćwiczy na rowerze stacjonarnym lub na bieżni.

 

Podsumowanie
Badania kardio dzieci uprawiających sport
Tytuł
Badania kardio dzieci uprawiających sport
Opis

Dziecko uprawiające sport wyczynowy jest poddawane badaniom okresowym. Jednym z nich jest próba wysiłkowa czyli specyficzne badanie EKG, które bada pracę podczas intensywnego, jednostajnego wysiłku. Jełsi dziecko ma wadę serca, to przed podjęciem stałej, intensywnej aktywności fizycznej powinno zostać zbadane przez kardiologa, który pomoże w wyborze najwłaściwszej dyscypliny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *