Czytajmy dzieciom – to je rozwija!

Czytajmy dzieciom, bo czytanie rozwija nie tylko wyobraźnię, ale także słownictwo i umiejętność logicznego myślenia

Niewiele rzeczy wspomaga rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci tak, jak czytane im książki. naszych pociech. Czytanie im rozwija zdolności komunikacyjne, wpływa na hierarchię wartości, zdolność koncentracji, pamięć i umiejętność logicznego myślenia. Zatem czytajmy dzieciom, nie tylko tym starszym.

Czytajmy dzidziusiom

Dowiedziono, że rodzic czytający na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko nauczy się mówić, to najpierw uczy się rozumieć mowę, czyli tworzy tzw. słownik bierny.  Nauka mówienia rozpoczyna się od momentu kiedy do niemowlęcia się mówi. Ma to związek z  procesem dojrzewania kolejnych ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy.

Bajki dla zdolnych dzieci

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych. Wzory zachowań bohaterów bajek są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytycznie – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci z jakiejś bajki. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład, ważne jest więc, aby mogły uczyć się na dobrych i wyrazistych  wzorcach. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki wzbogacają  bierny i czynny słownik dziecka; pomagają także w kompensowaniu dysleksji.

Czytajmy dzieciom, gdyż to rozwija wyobraźnię

Czytajmy dzieciom! Jeśli w domu nie ma książek, to raczej dziecko nie wpadnie na pomysł, że warto czytać. Jeśli zobaczy, że książka jest dla rodziców na tyle ważna, że eksponują ją w domu, to szybko dojdzie do wniosku, że to element świata dorosłych, który warto podejrzeć. Nic tak nie wpływa na zainteresowanie dziecka książką jak widok czytającego rodzica.

Czytam bo kocham

Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Dzieci, którym rodzice regularnie czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane. Książki kształtują także samoocenę – dziecko czytając z rodzicem może przekonać się, jak wiele już potrafi i zachęcone sukcesem nabierze chęci do dalszej nauki. szczególna więź emocjonalna między rodzicami a dziećmi. W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, czyli okazać miłość. Czytajmy dzieciom, bo naprawdę warto.

Zasiane w dzieciństwie ziarno wykiełkuje w przyszłości

Nauka czytania to szczególny moment w życiu każdego dziecka, to odkrywanie nieznanego lądu. Ważne  jest podejście rodziców, cierpliwość i czas poświęcany dziecku. Nie każdy maluch od razu płynnie czyta, dlatego w nauce czytania ważne są metody jakimi posługują się rodzice.  Pierwsze próby mogą wpłynąć na stosunek dziecka do nauki w przyszłości, więc lnie wolno pozwolić mu się zniechęcić, najlepiej więc połączyć tą naukę z zabawą. Jak pomóc mu w nauce czytania?

Metoda Domana 

Jest wiele metod nauki czytania – jedną z nich, dosyć atrakcyjna jest t. zw. Metoda Domana.

Metoda Glenna Domana znana jako metoda czytania globalnego powstała na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Glenn Doman opracował wiele różnych metod, które miały pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym, jednak wykorzystuje się je także, by stymulować rozwój dzieci zdrowych. Doman wyszedł z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy. A zatem Doman przekonywał, że mózg kilkumiesięcznego i kilkuletniego dziecka jest bardzo chłonny i ma największe możliwości rozwoju. Do szóstego roku życia dziecko błyskawicznie przyswaja wiedzę;  uczy się polisensorycznie, czyli wielozmysłowo.

Metoda nauki czytania, którą zaproponował Doman – zabawa w czytanie, zakłada naukę od trzeciego miesiąca życia. Polega na pokazywaniu dziecku plansz z całymi słowami. Co ważne, w tej metodzie liczy się konsekwencja, autor zaleca, aby wykonywać te ćwiczenia, gdy dziecko ma dobry humor, wtedy oczywiście chętniej włączy się w zabawę.

5 kroków Domana 

Glenn Doman wyróżnił 5 etapów zabawy w czytanie: pojedyncze słowa,wyrażenia dwuwyrazowe, pierwsze zdania, rozbudowa zdań, samodzielne czytanie.

Pojedyncze słowa: ten etap polega na wprowadzeniu 15 słów z najbliższego otoczenia dziecka. Prezentację jednego wyrazu łączymy z głośnym odczytaniem. Najpierw tworzymy zestaw 5 słów, które należy powtarzać 3 razy w ciągu dnia. Kolejnego dnia powtarzamy te słowa trzy razy i dodajemy zestaw kolejnych 5 słów. Teraz uczymy dziecko trzech zestawów, po 5 wyrazów w każdym zestawie. Pokazujemy je trzy razy dziennie.

Wyrażenia dwuwyrazowe

Etap drugi to czytanie wyrażeń dwuwyrazowych. Wprowadzamy tutaj etykiety z nazwami kolorów. Ze słów, których użyliśmy w etapie pierwszym tworzymy wyrażenia dwuwyrazowe, np. niebieski plecak, sok pomarańczowy itd. Etykiety z kolorami należy podzielić na 2 zestawy po 5 wyrażeń w każdym. Po upływie pięciu dni wycofujemy po jednym wyrażeniu z każdego zestawu i dodajemy nowe. Najlepiej użyć słów przeciwstawnych, np. duże – małe, ładne – brzydkie itd.

Krótkie zdania

Etap trzeci, w którym zaczynamy budować pierwsze zdania. W tym etapie nauka czytania staje się ciekawsza i bardziej złożona. Włączamy nazwy czynności do wyrazu lub wyrażenia dwuwyrazowego i tworzymy krótkie, proste zdania, np. mama skacze, ładny piesek itd. Można też stworzyć zestaw 5 zdań, do których w odstępie kilku dni dodajemy dwa nowe zdania przy jednoczesnym wycofaniu dwóch “starych” zdań. Spróbujmy zabawić się w autora i stwórzmy dla naszego dziecka książeczkę zawierającą proste zdania, z której dziecko będzie się uczyło. Taka książeczka powinna zawierać pięć zdań i do każdego ilustrację.

Rozbudowa zdań

Etap czwarty, czyli coraz bliżej momentu, kiedy dziecko będzie mogło czytać samodzielnie! Tutaj posługujemy się rozbudowanymi zdaniami, które wyrażają bardziej złożoną myśl. Zadaniem poprzedzającym czytanie rozbudowanych zdań jest wprowadzenie przyimków “w”, “na”, “do” itp. Na początek lepiej, żeby takie zdania były dwuwyrazowe, później możemy je włączyć w rozbudowane zdanie.

Pierwsza książka

Etap piąty, czyli samodzielne czytanie! Po tak wytężonej nauce czytania przy wykorzystaniu powyższych metod osiągamy sukces. Możemy teraz wybrać się z dzieckiem do księgarni w celu wybrania pierwszej książki. Pierwsza książka powinna zawierać litery nie mniejsze niż 2 cm.powinna też być bogato ilustrowana, najlepiej gdyby na jednej stronie było tylko jedno zdanie.  Tekst powinien poprzedzać ilustrację. Powinno tam być jedno zdanie na jednej stronie.

Pewnego dnia dziecko trafi na książkę, którą pokocha i zacznie się jego prawdziwa przygoda z czytaniem. Jednak zanim to nastąpi czytajmy dzieciom i uczmy je czytać samodzielnie.

Więcej o zaletach czytania dzieciom na głos i metodach nauki czytania w:

familie-pl

Summary
Czytajmy dzieciom - to je rozwija!
Article Name
Czytajmy dzieciom - to je rozwija!
Description
Czytanie dzieciom książek otwiera przed nimi nowy wspaniały świat - świat wyobraźni. Maluchy, którym rodzice czytają, szybciej uczą się mówić, mają bogatsze słownictwo, większe zdolności komunikacyjne i lepszą pamięć. Czytać warto już niemowlętom bowiem, jak dowiedziono, stymuluje to rozwój ich mózgu.
Publisher Name
Portal Zdrowia Dziecka
Publisher Logo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *