Nauka może być łatwa i szybka. Nauka angielskiego przez poezję i plastykę

Sylwia Zabor-Żakowska – anglistka, specjalista w dziedzinie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego, pedagog twórczości, poetka i malarka

Rzeżucha Studio

Nauka może być dla dzieci  przygodą, zabawą, czymś, na co niecierpliwie się czeka

Dla mądrych, kochających rodziców, którzy uważnie wychowują swoje dzieci najważniejsze jest to, żeby po wejściu w dorosłość skutecznie radziły sobie w skomplikowanej rzeczywistości oraz żeby były szczęśliwe i spełnione.

Jeśli chcemy rzetelnie wywiązać się z tak rozumianego wychowania i kształcenia swoich dzieci musimy je mądrze przeprowadzić przez wszystkie wcześniejsze etapy rozwoju, uważnie dobierając aktywności i zajęcia, które zapewnią im wszechstronny rozwój i wykształcenie się potrzebnych w dzisiejszym świecie umiejętności. Genialne dziecko to wszechstronne dziecko.

Genialne dziecko to dziecko, które ma wszechstronne umiejętności

Wszechstronny rozwój dziecka można wspomagać poprzez naukę języków obcych oraz sztukę – doskonałe narzędzia, stymulujące kreatywność i rozwój osobowości. Tak się kształtuje genialne dziecko.

Nauka i umiejętności XXI wieku

Rolą edukacji jest określenie potrzeb oraz stworzenie możliwości optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży. Potrzeby edukacyjne zmieniły się wraz ze zmianą rzeczywistości, spowodowaną głównie rozwojem technologii. O umiejętnościach XXI wieku dużo się mówi. Należą do nich, między innymi, szeroko pojęte: współpraca, komunikacja, kreatywność, zdolność myślenia krytycznego, umiejętności emocjonalne i społeczne. Umiejętności te w praktyce przyczyniają się do zdolności dywergencyjnego – wszechstronnego i elastycznego myślenia, które pozwala na sprawne rozwiązywanie napotykanych problemów w wielu dziedzinach życia. Dlatego bardzo ważne jest proponowanie dzieciom takich aktywności, które będą wzbogacały ich życie i służyły rozwojowi wspomnianych umiejętności.

Języki – podstawowe narzędzie komunikacji

Doskonałym narzędziem, które może wspierać wszechstronny rozwój oraz kształtować bogatą i świadomą osobowość są języki obce, stanowiące podstawowe narzędzie komunikacji. Jest nim także sztuka – uniwersalny środek porozumienia i dialogu między ludźmi. Połączenie tych dziedzin pozwala na stworzenie fascynującego kontekstu dla wszechstronnego rozwoju dzieci. Bazując na tym, co klasyczne i łącząc te dziedziny z osiągnięciami współczesnej psychologii i pedagogiki twórczości, można wprowadzić dzieci w ciekawy, inspirujący świat, który idealnie odpowiada ich potrzebom poznawczym i jednocześnie stymuluje je do twórczego działania.

Sztuka dla kreatywności

Polsko-angielska książka Poezja i Sztuka dla Kreatywności – Inspiracje (Poetry and Art For Creativity-Inspirations) jest nowatorską publikacją, z której można korzystać na wiele sposobów, ilustrowaną przez dzieci, skierowaną do czytelnika w każdym wieku. Jest to pierwsza publikacja na rynku polskim nagrodzona przez Komisję Europejską i Ministra Edukacji Narodowej za wprowadzanie idei nauczania języka angielskiego poprzez sztukę i aktywność twórczą oraz za innowację w nauczaniu na skalę europejską (European Language Label 2016). Może być wykorzystywana na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli albo być ciekawą pozycją w bibliotece domowej, wnieść dużo radości i wzbogacić spędzany z dzieckiem czas.

Wiersze malarskie

Jest ona zbiorem 15 wierszy w języku polskim i angielskim, które mogą być punktem wyjścia do twórczych warsztatów plastycznych. Prezentowane wiersze mają charakter plastyczno-malarski, wyrażają radość, jaka płynie z doświadczania procesu twórczego. Wersji polskiej towarzyszy przekład angielski, co pozwala na pogłębianie znajomości języka angielskiego. Książka zawiera również słowniczek obrazkowy pojęć plastycznych, który dzieci mogą samodzielnie zaprojektować.

Nowoczesna edukacja

Zawarte w książce scenariusze zajęć twórczych wpisują się w nurt wspomnianej wcześniej, najnowocześniejszej edukacji, w której podkreśla się istotną potrzebę kształtowania nowych umiejętności w zmieniającym się, wielokulturowym świecie. Łączą one w ciekawy sposób nauczanie języka angielskiego z osiągnięciami współczesnej nauki, jakimi są: stymulowanie myślenia kreatywnego i wyobraźni, korespondencji pomiędzy poezją a malarstwem, a także innymi dziedzinami sztuki, takimi jak muzyka, teatr, rzeźba czy sztuka ludowa. Zawierają elementy historii sztuki, które pozwalają na poznanie znamienitych artystów i ich dzieł.

Kształtowanie tożsamości kulturowej

Książka w znaczący sposób zwraca uwagę na głęboko humanistyczny charakter aktywności twórczej oraz kontaktu dzieci i młodzieży ze sztuką, która pozwala na poznanie, czerpanie i budowanie poczucia własnej tożsamości kulturowej wraz z jednoczesnym kształtowaniem otwartej i tolerancyjnej postawy wobec innych narodowości. Anglojęzycznemu odbiorcy proponuje zapoznanie się z dziełami polskiej sztuki zarówno ludowej, malarskiej jak i muzycznej, może się także przyczynić do poznawania języka polskiego.

Fragment książki można pobrać tutaj, a zamówić ją można pod adresem studio@rzezucha.com

 

Summary
Dla dzieci nauka może być łatwa
Article Name
Dla dzieci nauka może być łatwa
Description
Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się rzeczywistość, a co za tym idzie potrzeby edukacyjne. Ceni się między innymi takie umiejętności jak komunikacja, kreatywność, zdolność myślenia krytycznego. Sylwia Zabor-Żakowska mówi o tym, jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka w dziesiejszym skomplikowanym świecie i poleca polsko-angielską książkę edukacyjną "Poezja i Sztuka dla Kreatywności - Inspiracje" (Poetry and Art For Creativity-Inspirations).
Author
Publisher Name
Portal Zdrowia Dziecka
Publisher Logo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *