Jak chronić dziecko przed złym towarzystwem?

Agnieszka Sikora – prezes Fundacji Po Drugie, zajmującej się zapobieganiu patologii, demoralizacji, bezradności i wykluczeniu

Jak chronić dziecko przed złym wpływem innych?

Dzieci z rodzin patologicznych mają dużo mniejsze zasoby, co sprawia, że gorzej radzą sobie w dzieciństwie i późniejszym okresie życia. Takie dzieci łatwiej ulegają wpływom, wpadają w złe towarzystwo, sięgają po używki.

W naszej pracy mamy do czynienia głównie z osobami, które wywodzą się ze środowisk dysfunkcyjnych. To młodzi ludzie z rodzin, w których było bardzo dużo problemów: uzależnienia, przemoc, pobyty w zakładach karnych, korzystanie z pomocy społecznej, ubóstwo, choroby. Czasami jednak zdarza się, że przychodzą do nas osoby z rodzin, w których tych problemów aż tak wiele nie było. Z rodzin, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie normalnych, przyzwoitych, w których dziecko w zasadzie powinno rozwijać się w sposób prawidłowy. Gdzie ogarnia swoje sprawy, dojrzewa w gronie rówieśników, itd. Jak chronić dziecko w takich sytuacjach?

Jak chronić dziecko przed złym towarzystwem? Ważne są zasoby i czynniki chroniące.

Jak chronić dziecko przed złym towarzystwem? Przede wszystkim dać mu dużo miłości i rozwijać jego zainteresowania.

Jak chronić dziecko – czynniki ryzyka

Istnieje podstawowa różnica między tymi grupami osób. Te, wychowujące się w środowisku, gdzie było więcej braków, będą automatycznie miały mniej zasobów. Osoby, które doświadczają trochę lepszego wychowania, nawet jeśli pochodzą z domów, w których nie było miłości, ale pewne podstawowe potrzeby były zaspokojone, będą miały już trochę więcej zasobów. Mam na myśli zasoby wyniesione z domu.

Dlaczego tak się dzieje, że czasem w tych domach, w których przynajmniej na pierwszy rzut oka niczego nie brakuje, też jednak pojawiają się problemy, dziecko zaczyna sprawiać trudności? Tutaj w grę wchodzą tzw. czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Dziecko, u którego w domu są duże braki – przemoc, alkohol, konflikty między rodzicami – będzie miało zdecydowanie więcej czynników ryzyka niż dziecko, którego dom i środowisko rodzinne lepiej funkcjonuje.

Jak chronić dziecko – zasoby

Jak możemy chronić dziecko przed złym towarzystwem, przed złym wpływem innych osób? Otóż, powinniśmy włączyć w wychowanie jak najwięcej czynników chroniących. Co to może być? Oczywiście rodzina, ale również zainteresowania. Uczmy dziecko rozwijać pasje, zapisujmy na zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne. Poszukajmy dziedziny, w której dziecko mogłoby się spełniać. Szukajmy też konstruktywnego środowiska rówieśniczego. Takim środowiskiem może być np. harcerstwo, gdzie przestrzega się pewnych zasad, gdzie dziecko uczy się, że palenie jest niefajne, alkohol niezdrowy.

Czynnikiem chroniącym może też być religia. Grupa rówieśnicza, z którą dzielimy pewne wyższe wartości. Im więcej jest takich czynników chroniących, tym większe szanse na to, że dziecko nie będzie narażone na różne niebezpieczeństwa. Będzie umiało powiedzieć “nie”. Będzie bardziej asertywne i nie trafi w swoim życiu na jednostki, które mogłyby stanowić dla niego zagrożenie.

 

 

 

 

Podsumowanie
Jak chronić dziecko przed złym towarzystwem?
Tytuł
Jak chronić dziecko przed złym towarzystwem?
Opis

Zasoby wyniesione z domu z to jeden z podstawowych czynników, wpływających na to, jak młody człowiek będzie sobie radził w życiu. Agnieszka Sikora – prezes Fundacji Po Drugie, zajmującej się m.in. zapobieganiu patologii, mówi o tym, jak uchronić dziecko przed złym wpływem rówieśników, co robić, by miało zasoby, z których będzie mogło czerpać w dorosłym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *