Neurolingwistyczne programowanie (NLP)

Agnieszka Klembowska – kognitywistka, trener Brainobrain

wesoła@brainobrain.pl

Brainobrain Wesoła

Neurolingwistyczne programowanie umysłu – jak obudzić w człowieku cały jego potencjał?

NLP jest skrótem od neurolingwistycznego programowania. To zbiór technik, pozwalających zmieniać to, jak postrzegamy świat.

Neurolingwistyczne programowanie umysłu to koncepcja stworzona w latach 70. przez matematyka oraz profesora lingwistyki. Panowie zainteresowali się tym, dlaczego niektórzy ludzie dosyć konsekwentnie osiągają sukces. Zaczęli badać, jak to się dzieje, w jaki sposób ci ludzie postrzegają rzeczywistość, jak ją zapamiętują i jak ją sobie układają w głowie. Z tych obserwacji wyłoniło się pojęcie programu. Naukowcy doszli do wniosku, że ludzie tak naprawdę widzą świat i działają poprzez programy, które stworzyli sobie w głowach. Stwierdzili również, że te programy mogą być naszymi największymi wrogami w odnoszeniu sukcesów, ponieważ zawierają filtry, przez które postrzegamy rzeczywistość. Cennym wnioskiem było również stwierdzenie, że jeżeli będziemy umieli rozpoznać w sobie te programy, to da się je naprawić. Możemy zobaczyć, co źle działa w zakodowanych w nas programach i naprawić to właśnie za pomocą tej metody.

Neurolingwistyczne programowanie to zbiór technik, pozwalających rozwijać umysł

Neurolingwistyczne programowanie, wykorzystywane w metodzie Brainobran, pozwala dzieciom uwierzyć w siebie i w to, że mogą osiągnąć sukces.

Brainobrain a neurolingwistyczne programowanie

My oczywiście nie rozmawiamy z dziećmi na takim poziomie. Natomiast w programie Brainobrain są elementy NLP, związane właśnie z analizą pozytywnych przykładów, czyli prezentacją autorytetów – osób, które odniosły sukces. Jest to bardzo uproszczone NLP, dostosowane do możliwości dzieci. Przyglądają się one osobom, które odniosły sukces. Poprzez poznanie ich życia, trudnych momentów w ich życiu i tego w jaki sposób sobie z nimi radziły, dzieci starają się przeanalizować jakie cechy charakterów tych osób przyczyniły się do tego, że odniosły one sukces. W związku z tym, nie jest to takie NLP jak podczas treningów dla dorosłych, ale na naszych warsztatach Brainobrain wykorzystujemy pewne elementy i techniki neurolingwistycznego programowania.

Każdy może odnieść sukces

Oczywiście posługujemy się sztandarowymi hasłami NLP, na przykład takim, które mówi, że każdy z nas ma w sobie wszystkie zasoby, żeby odnieść sukces. Stosujemy właśnie tego typu wzmacniające komunikaty. Dzieci są bowiem różne. Niektóre są odważne i dowartościowane, inne – bardzo nieśmiałe. W przypadku tych nieśmiałych widzimy, że takie komunikaty są dla nich bardzo ważne.

 

 

Podsumowanie
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Tytuł
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Opis

Neurolingwistyczne programowanie umysłu pomaga zmienić sposób, w jaki postrzegamy samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość. O technikach neurolingwistycznego programowania i wykorzystywaniu ich w metodzie Brainobrain, mówi Agnieszka Klembowska – kognitywistka, trener Brainobrain.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *