Szczepienia obowiązkowe dziecka według polskiego prawa

mec. Jolanta Kleszczewska – adwokat, sekretariat@kleszczewska.eu

Szczepienia obowiązkowe czyli prawny nakaz regularnych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym nie jest ewidentny. 

Jednak interpretacja przepisów każe uznać, że brak szczepień jest działaniem na szkodę zdrowia dziecka. 

szczepionka

Według ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym “obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną lub faktyczną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych”. Ta sama ustaw a używa sformułowania “szczepienia obowiązkowe”.

Należałoby zacząć od tego, że ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazuje na to, że osoba, która wystawia zaświadczenie o urodzeniu żywego dziecka zobowiązana jest do założenia karty uodpornienia dziecka oraz karty szczepień dziecka. Jednocześnie wystawiając tego typu dokumenty osoba ta jest zobowiązana do poinformowania rodziców, opiekunów dziecka o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych.

Które choroby koniecznie szczepimy?

Szczegóły co do tego, które choroby są objęte obowiązkowym szczepieniem, a które nieobowiązkowym są zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

A co jeśli rodzic odmówi zaszczepienia dziecka? 

W zasadzie nie znalazłam przepisu, który by penalizował niepoddawanie obowiązkowym szczepieniom dzieci przez rodziców. Natomiast jest przepis, który penalizuje (czyli nakłada karę) tylko nieudzielanie tej informacji o obowiązkowych szczepieniach i niezałożeniu wspomnianych przeze mnie wcześniej dokumentów.

W przypadku gdyby jakieś dziecko zachorowało na skutek braku szczepień i to wiązałoby się z jakimiś ciężkimi powikłaniami lub uszczerbkiem na zdrowiu, to – w moim przekonaniu – można sobie wyobrazić sytuację, że taki rodzic może odpowiadać za przestępstwo z kodeksu karnego i to co najmniej w trzech przypadkach.  Artykuł 160 Kodeksu Karnego, który przewiduje, że „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Inny przepis, który może mieć zastosowanie pochodzi z artykułu 156 paragraf 1, który brzmi jak następuje „kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego i wtórnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Można jeszcze wziąć pod uwagę kolejny przepis, artykułu 157, który również penalizuje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Tak więc myślę, że analizując sytuację związaną ze szczepieniami należałoby również wziąć pod uwagę ten przepis.

Zobacz też: 

Wypadek podczas wakacji zagranicznych – co robić? 

Neuroinfekcje 

Grypa: przebieg i powikłania 

3 thoughts on “Szczepienia obowiązkowe dziecka według polskiego prawa

    • Zadamy to pytanie naszemu prawnikowi. Podejrzewamy jednak, a jest to podejrzenie graniczące z pewnością, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i w postępowaniu należy przedstawić dowód szkodliwości szczepienia.

  1. Oczywiście, tylko trochę trudno udowodnić, że dane powikłanie jest poszczepienne jeżeli ma miejsce np tydzień lub dłużej po podaniu szczepionki, a jak dziecko ma ospę lub odrę, to wiadomo,że ospa i można rodzica sądzić a jak umrze po szczepieniu to nagła śmierć łóżeczkowa i winnych nie ma. może powinniśmy sądzić firmy farmaceutyczne, jeżeli ktoś zachoruje na daną chorobę pomimo szczepienia, a takie przypadki zdarzają się notorycznie, choćby jeśli chodzi o krztusiec. Sprytnie to sobie wymyśliliście. Rodziców sądzić a firmy i państwo zmuszające ludzi wbrew ich woli do szczepień, oczywiście rączki czyste. WSTYD!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *