Najczęstsze wady serca u dzieci

dr n. med. – Tomasz Floriańczyk – specjalista kardiolog dziecięcy

Najczęstsze wady serca u dzieci to nieciągłość przegrody międzykomorowej

W grupie ryzyka są dzieci, których rodzice mają stwierdzone wady serca.

Najczęstsza wrodzona wada układu krążenia u dzieci to ubytek przegrody międzykomorowej, czyli nieciągłość przegrody międzykomorowej, która oddziela lewą i prawą komorę. Tak mówią statystyki.

Inne częste wady serca to: ubytki przegrody międzyprzedsionkowej, drożne przewody tętnicze, nieprawidłowości budowy zastawki aortalnej, np. dwupłatkowa zastawka aortalna, czy też – u dzieci starszych – wypadanie płatków zastawki dwudzielnej.

Krwiobieg mały

Krwiobieg mały to inaczej krążenie płucne, krążenie małe lub mniejsze. Jest to część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, pień płucny, tętnice  i żyły płucne. W krążeniu płucnym, odwrotnie niż w krążeniu ogólnym, tętnice prowadzą krew odtlenowaną, a żyły krew utlenowaną.

Czy wady serca mogą mieć podłoże genetyczne?

Oczywiście, tylko nie zawsze znamy mechanizm tego dziedziczenia, a jedynie pewne fakty populacyjne.

Wiemy o tym, że jeżeli rodzice mają wadę serca to istnieje większe prawdopodobieństwo, że ich dziecko też będzie miało taką wadę. 

Jeśli rodzicom urodziło się dziecko, które ma wadę serca, istnieje nieznacznie większe prawdopodobieństwo, że ta sama lub inna wada, może wystąpić u kolejnego dziecka. I to jest wszystko, co na ten temat wiemy. Ilość genów, które rządzą rozwojem mięśnia sercowego w okresie płodowym jest tak wielka i niepoznana, że pomimo, iż wydaje się pewne, że czynniki genetyczne mają istotny wpływ prawidłową budowę serca, wciąż tak naprawdę nie wiemy jaki.

 Czy wszystkim noworodkom przeprowadza się badanie elektrokardiograficzne?

Wady serca u dziecka to każde zaburzenie prawidłowej budowy i funkcji

Prawidłowo zbudowane serce człowieka. Serce to pompa, która odpowiada za przepływ krwi i transport tlenu oraz substancji odżywczych do wszystkich narządów. Dlatego wady serca wpływają na funkcjonowanie całego organizmu.

Nie ma takiego standardu i nie ma takiego wymogu. Na oddziałach noworodkowych, przed wypisem dziecka ze szpitala, w przypadku dzieci z tzw. obciążonym wywiadem rodzinnym, proponuje się wykonanie badania echokardiograficznego.

Niektóre wady serca można wykryć już w życiu płodowym

Dzieciom w łonie matki przeprowadza się przede wszystkim badanie ultrasonograficzne. Nie badanie echokardiograficzne serca płodu, tylko USG, gdzie ginekolog-położnik powinien ocenić wygląd mięśnia sercowego i szukać pewnych wad. Nie ma natomiast takiego standardu, żeby u każdego płodu z obciążonym wywiadem rodzinnym wykonywać pogłębione badania.

Zobacz też:

Serce dziecka – jak pracuje

Dziecko szybko rośnie – czy może pojawić się wada serca?

Zawały serca u dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *