Zaburzenia rytmu serca u dzieci

dr n. med. – Tomasz Floriańczyk – specjalista kardiolog dziecięcy

Zaburzenia rytmu serca, czyli arytmia, mogą być wrodzone lub ujawniać się w późniejszym okresie.

Warto pamiętać, że wrodzone wady serca u dzieci najczęściej nie wiążą się z zaburzeniami rytmu serca.

Zaburzenia rytmu serca – te wrodzone – są raczej rzadkie. Należy do nich na przykład całkowity blok przedsionkowo-komorowy. Dziecko rodzi się z bardzo wolną czynnością serca, często z niewydolnością serca. Przyczyną tego jest całkowite zaburzenie przewodzenia między mięśniem przedsionków a komorami, co bardzo często bywa konsekwencją chorób tkanki łącznej u matki.

Zaburzenia rytmu serca u dzieci

Zaburzenia rytmu serca można wykryć za pomocą badania elektrokardiogramem (EKG), podczas którego specjalna maszyna rejestruje elektryczną aktywność mięśnia sercowego. Interpretacja wyników EKG zależy m.in. od wieku pacjenta, innych schorzeń czy podawanych leków. Dlatego wynik zawsze powinien analizować lekarz.

Z niektórych zaburzeń rytmu serca dziecko może wyrosnąć

Dość często u noworodków występują częstoskurcze nadkomorowe. Wiąże się to z faktem, że poza zmianami anatomicznymi, które powstają w czasie życia płodowego, przekształceniom ulega również układ bodźco-przewodzący. Chodzi na przykład o pewne struktury – dodatkowe drogi przewodzenia – które mogą być aktywne w mięśniu serca płodu, ale z chwilą przyjścia na świat dziecka powinny się dezaktywować. Jeżeli struktury te pozostają aktywne przez pierwszych kilka dni lub tygodni, mogą powodować zaburzenia rytmu serca, a nawet prowadzić do ciężkich napadów częstoskurczy.

To jest właśnie przykład arytmii, z której dziecko może wyrosnąć. Jeżeli rozpoczynamy leczenie noworodka z takimi zaburzeniami i kontynuujemy je do szóstego, a nawet dwunastego miesiąca życia dziecka, to później, po odstawieniu leków, bardzo często widzimy, że ta arytmia nie wraca. Dodatkowe drogi przewodzenia ulegają dezaktywacji i problem możemy uznać za rozwiązany.

Arytmia nabyta raczej nie ma tendencji do zanikania

Takie nabyte zaburzenia rytmu serca mogą wiązać się z pewnymi, właściwymi dla danego dziecka, odmiennościami budowy układu bodźco-przewodzącego lub być konsekwencją zapalenia mięśnia sercowego. Mogą też być spowodowane chociażby boreliozą. Często arytmia jest pierwszym objawem boreliozy. Zdarzało się, że po wykonaniu badań laboratoryjnych u dzieci, stwierdzaliśmy dodatni odczyn w kierunku boreliozy.

Tylko niektóre wrodzone wady serca powodują arytmię

Wrodzone wady serca nierozłącznie zawiązane z zaburzeniami rytmu serca to przeważnie ciężkie wady. Należą do nich: Zespół Ebsteina, czyli nieprawidłowość budowy zastawki trójdzielnej oraz skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych, wada która występuje raczej rzadko, ale również może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Zaburzenia rytmu mogą też pojawiać się po operacjach wrodzonych wad serca

U dzieci po takich operacjach, na skutek cięć w mięśniu sercowym, wszywania łat czy jakiejkolwiek manipulacji, może dochodzić do tworzenia się fragmentów mięśnia sercowego, które mogą generować zaburzenia rytmu serca. Takie dzieci wymagają obserwacji, a w niektórych przypadkach – także leczenia.

Zobacz także:

Zawały serca u dzieci

Serce dziecka – jak pracuje

Najczęstsze wady serca u dzieci

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *