Zespół zaburzeń oddychania u noworodków

dr n. med. Tomasz Floriańczyk – specjalista kardiolog dziecięcy

Zespół zaburzeń oddychania dotyczy wcześniaków

Ostatnie trzy miesiące życia płodowego

Anatomia płuc

1.szczyt płuca; 2.płat górny; 3.szczelina skośna; 4.płat dolny; 5.podstawa płuca; 6.języczek lewegopłuca; 7.wcięcie sercowe; 8.płat środkowy; 9.płat dolny; 10.szcelina skośna; 11.szcelina pozioma; 12.płat górny ryc: Atlas Anatomiczny, Buchmann, Grupa Wyadwnicza Foksal

Zespół zaburzeń oddychania u noworodków nie jest chorobą kardiologiczną. Jest to zespół związany z niedorozwojem układu oddechowego i dotyczy najczęściej dzieci urodzonych przedwcześnie. Płuca dziecka rozwijają się przez cały okres życia płodowego. Natomiast istnieją bardzo ważne elementy tego układu, który rozwija się najgwałtowniej w okresie ostatnich trzech miesięcy. I nawet skrócenie ciąży o 3-4 tygodnie może doprowadzać do dysfunkcji pewnych mechanizmów. To z kolei, może powodować wystąpienie niewydolności oddechowej, czyli zespołu zaburzeń oddychania. Za względu na brak surfaktantu, czyli substancji odpowiedzialnej za rozprężanie się pęcherzyków płucnych, płuca nie pracują prawidłowo, co powoduje problemy z oddychaniem.

Samoistne wyleczenie

Zespół zaburzeń oddychania występuje u dzieci przedwcześnie urodzonych, dlatego też wcześniaki muszą leżeć w inkubatorach i mieć podawany tlen. W niektórych przypadkach, nawet przez długi czas. Objawy widoczne są od razu po urodzeniu się dziecka. Są to m.in.: przyspieszenie oddechu, poruszanie skrzydełkami nosa, sinica.

Pozytywny jest fakt, że zespół zaburzeń oddychania u większości dzieci ulega samoistnemu wyleczeniu, chociaż część tych dzieci wymaga wspomagania oddechu i pobytu na oddziałach intensywnej opieki.

Istnieje jednak również pewna grupa noworodków, u których te zaburzenia pozostają, choć w mniejszym nasileniu, bardzo długo – nawet przez pierwszych kilka lat życia. Mogą wówczas doprowadzić do pewnych nieprawidłowości samej budowy, histologii i funkcjonowania układu oddechowego.

Płuca człowieka 

Główną funkcja ludzkich płuc jest oddychanie czyli wymiana gazowa (tlen – dwutlenek węgla) zachodząca w pęcherzykach płucnych.  Tlen dostarczany jest hemoglobinie, która transportuje go do komórek organizmu, umożliwiając oddychanie komórkowe. Wydolność oddechowa człowieka zależy od pojemności płuc, drożności dróg oddechowych, ilości tlenu w powietrzu, ciśnienia krwi oraz ilości czerwonych krwinek we krwi.

Prawe płuco ma trzy płaty, lewe, ze względu na umiejscowienie przy sercu – tylko dwa.

Zobacz też:

Zaburzenia rytmu serca u dzieci

Prawidłowe tętno i temperatura noworodka. Ile dziecko śpi?

Główka noworodka po urodzeniu – budowa i rozwój, zarastanie ciemiączka.

Podsumowanie
Zespół zaburzen oddychania u noworodków
Tytuł
Zespół zaburzen oddychania u noworodków
Opis

Zespół zaburzeń oddchania dotyka wcześniaki. DLatego dzieci przedwcześnie urodzone muszą leżeć w inkubatorze i mieć podawany tlen. Dobrą wiadomością dla rodziców jest fakt, że w większości wypadków dochodzi do samowyleczenia się tej przypadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *