depresja (2)

Depresja to stan długotrwałego spadku nastroju.  Jej  objawem są przeciągające się: smutek, przygnębienie, zniechęcenie,  zaburzenia snu, koncentracji  i apetytu. Człowiek w depresji nie odczuwa przyjemności, nie wykazuje zainteresowania światem zewnętrznym. Zamiast tego odczuwa przewlekłe zmęczenie.

Według szacunków  na depresję choruje 1,5 miliona Polaków, z czego część to dzieci i nastolatki.

Wśród depresji wyróżniamy:

  • nawracającą – czyli powtarzające się, trwające kilka dni epizody depresyjne;
  •  endogenną – zwana przez specjalistów Depresją Dużą 
  • egzogenną – pojawiającą się na skutek zdarzeń losowych, żałoby, stresu, straty;
  • dystymię – trwające dłużej niż dwa lata przewlekłe zaburzenia nastroju z okresami remisji;
  •  maskowaną – przejawiająca się nietypowymi objawami: bólem głowy,   brzucha, zaburzeniami pamięci, koncentracji, zespołem jelita drażliwego;

Wśród przyczyn choroby naukowcy wyróżniają  czynniki związane z pracą układu nerwowego, genetyczne, społeczne.

Depresję leczą farmakologicznie specjaliści psychiatrzy we współpracy z psychologami i psychoterapeutami.  Ci ostatni mają do dyspozycji:

  • terapię psychodynamiczną zakładającą , że można zmienić sztywne schematy i wzorce postępowania
  • Terapię poznawczą zachęcającą do stworzenia bardziej przyjaznej wizji otaczającego świata;
  • Terapię interpersonalną – zachęcająca do przebudowania relacji z ludźmi;