Anna Jabłońska – psycholog

Anna Jabłońska

psycholog – psychoprofilaktyk – psycholog dziecka i rodziny – instruktor masażu Shanta – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – psycholog seksuolog nauczyciel wychowania do życia w rodzinie – terapeuta – diagnosta;

Pasjonatka rodziny i jej znaczenia w życiu człowieka. Z zamiłowania na co dzień zajmuje się rodziną. Prywatnie  i zawodowo uważa rodzinę za najważniejszy obszar w życiu.
Absolwentka Psychologii i Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów z zakresu Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła studia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Wychowania do Życia w Rodzinie z Edukacją Seksualną oraz szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.
Doświadczenie zdobywała min na oddziale nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie; w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie; w Instytucie Psychologii Zdrowia, Zespole Żłobków m. st Warszawy.
Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jako ekspert współpracuje z Portalem Zdrowia Seksualnego

Specjalizuje się w psychologii dziecka i rodziny, psychoprofilaktyce, seksuologii, terapii par i psychologii wychowawczej.

Psychoprofilaktyka (higiena psychiczna, prewencja psychologiczna) - to zespół działań, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w życiu człowieka powodującym zaburzenia w jego funkcjonowaniu somatycznym, fizycznym, psychicznym i społecznym.

Psychoprofilaktyka to innymi słowy higiena psychiczna lub prewencja psychologiczna. Jest to zespół działań podejmowanych przez psychologów by zapobiec niekorzystnym zjawiskom , dysharmonii i dysfunkcji w życiu człowieka; by zachować jego prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, somatyczne i społeczne. Szczególnie ważne jest podejmowanie takich działań wobec dzieci

Prowadzi poradnictwo dla rodzin, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania i zaburzenia nastroju, psychoedukację, edukację seksualną oraz szkolenia i warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu seksuologii, umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i rozwoju osobistego.

Prowadzi wsparcie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez zajęcia stymulujące prawidłowy rozwój dziecka. Zajęcia są zalecane szczególnie dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi. Wspiera rodziców małych dzieci poprzez prowadzenie instruktaży z zakresu masażu Shantala i instruktaży na temat właściwie dobranych zajęć czy sposobów zabaw z dziećmi wspomagających ich rozwój, rozwijających motorykę małą, kontakt społeczny itd.
Współpracuje z rodzinami parami w zakresie podnoszenia poziomu satysfakcji ze współtworzonych relacji.
Założycielka Centrum Świadomego Rozwoju – Psycholog do Domu. Propaguje pracę w domu pacjenta jako środowisku z założenia przyjaznym i znanym. Zgodnie z tym założeniem instruktaże terapia prowadzone w taki sposób przynoszą lepsze i szybsze efekty. Prowadzi sesje bezpośrednio w domu pacjentów – wizyty domowe oraz przez skype.

USŁUGI:
• konsultacje psychologiczne;
• terapia psychologiczna;
 • wsparcie psychologiczne;
• interwencja kryzysowa;
• relaksacja;
• diagnoza i terapia dzieci i młodzieży;
• instrukataże prowadzone dla rodziców z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka;
• instruktaż masażu Shantala (masaż niemowląt i małych dzieci) dedykowany rodzicom małych dzieci; 
• psychoedukacja; 
• edukacja seksualna;
• warsztaty i szkolenia psychologiczne;
• terapia par;
• diagnoza i terapia psychologiczno – seksuologiczna;
Zainteresowane osoby zaprasza do kontaktu mailowego: anajablonska@o2.pl. Odpowie na każde zapytanie i potrzebę spotkania.

Share