choroby zakaźne (10)

Choroby zakaźne – wirusowe i bakteryjne występują najczęściej w wieku dziecięcym. Część z tych chorób – wirusowe, trafia dziś na barierę w postaci szczepień ochronnych.  Są domeną specjalistów chorób zakaźnych (zakaźników). Ci lekarze zajmują się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką wszystkich chorób wywołanych zakażeniem organizmu drobnoustrojami: wirusami, bakteriami oraz grzybami. Leczą choroby, które rozwinęły się w wyniku wydzielanych przez te drobnoustroje toksyn oraz wywołane przez pasożyty.

W jaki sposób się zarażamy? Choroby zakaźne  przenoszą się między organizmami wieloma drogami – kropelkową, przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem, przez kontakt z wydzielinami chorego

Choroby zakaźne przebiegają zwykle z gorączką, niektóre zaczynają się bezobjawowo.   Choroby zakaźne to m.in: AIDS, angina, błonica, dur brzuszny, krztusiec, mononukleoza, odra, opryszczka, ospa, półpasiec, różyczka, świerzb, świnka, grypa, tężec, posocznica, żółtaczka itp.

Choroby wirusowe to choroby zakaźne wywołane przez zakażenie organizmu wirusem.  Wirusy przenikają do większości tkanek  znacznie je uszkadzając.

Choroby bakteryjne to choroby wywoływane przez szkodliwe  patogeny czyli szkodliwe bakterie.Bakterie  wnikają w sposób bierny lub czynny do organizmu gdzie rozmnażają się. Chorobom zakaźnym bakteryjnym  towarzyszą często stany zapalne, gorączka, wymioty i biegunka.Najczęściej choroby te leczy się antybiotykoterapią.