mgr Katarzyna Lipińska – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta psychomotoryki

mgr Katarzyna Lipińska

pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta psychomotoryki

kasia.lipinska10@wp.pl
www.gabinetpedagogiczny.com

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczej w Pułtusku. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika specjalna (rewalidacyjna). Ukończyłam także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej na kierunku : Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią pedagogiczną.

Posiadam certyfikat upoważniający mnie do samodzielnego prowadzenia Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block (model belgijski)

Ukończyłam m.in.:

 • Kurs Metoda Knillów
 • Kurs Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych
 • Warsztat szkoleniowy Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 • Warsztaty metodyczne Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych
 • Seminarium Kreatywny przedszkolak – przedsiębiorczy dorosły
 • Szkolenie na temat Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z dzieckiem o rozwodzie, chorobie, umieraniu

Od 20 lat pracuję z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone).

Podczas mojej praktyki zawodowej zetknęłam się z dziećmi z Zespołem Downa, dziewczynką z Zespołem Pradera – Williego, dziećmi z przepukliną oponowo – rdzeniową, wodogłowiem.

Pierwszym miejscem mojej pracy było Przedszkole Integracyjne Nr 137   im. Janusza Korczaka przy ul. Zagłoby 11 w Warszawie, obecnie pracuję na stanowisku pedagoga specjalnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 przy ul. J.M. Szancera 7 w Warszawie w grupie dzieci 5,6-letnich.

W codziennej pracy staram się stwarzać sytuacje edukacyjne celem których jest

 • wspomaganie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie – budowania pozytywnych kontaktów z otoczeniem,
 • rozpoznawania i kontrolowania emocji,
 • wykorzystanie naturalnej potrzeby aktywności i ciekawości poznawczej dzieci w
 • zdobywaniu nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności,
 • zauważanie najdrobniejszych sukcesów dziecka – chwalenie na forum grupy, powierzanie
 • atrakcyjnych zadań – przez co wzrasta samoocena dziecka,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • wdrażanie dzieci do spokojnego przyjmowania porażek i doprowadzania zadania do końca,  – wypracowanie pożądanych postaw dzieci, dostarczając wzorców postępowania i podsuwając sposoby rozwiązywania sporów,
 • kształtowanie umiejętności i wiadomości ważnych w edukacji szkolnej.

Współpracuję z rodzicami:

 • omawiam wspólnie ze specjalistami i rodzicami zasady terapii i pracy z dzieckiem,   przedstawiam formy i zakres udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • prowadzę indywidualne rozmowy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • doradzam wybór szkoły,
 • udzielam wskazówek i porad w zakresie prowadzenia pracy z dzieckiem
  w środowisku domowym,
 • pomagam rodzicom w zaakceptowaniu zaburzeń w rozwoju dziecka oraz w zrozumieniu  jego zachowań,

 

Przeprowadzam diagnozę pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Share