neurologopeda (10)

Neurologopeda zajmuje się szeroko pojęta komunikacją, także dzieci z wadami rozwojowymi. Czasem jego zdaniem jest wyzwolenie w dziecku chęci do kontaktu ze światem zewnętrznym, skanalizowanie tej komunikacji w formę zrozumiało dla otoczenia. Innym obliczem tego zawodu jest praca nad poprawnościa artykulacji.