psychodietetyk (10)

Psychodietetyka to dziedzina zajmująca się dietetyka i psychologią.  Jej podstawą jest założenie, że jedzenie odbija stan psychiki człowieka – może być zarówno przyczyna jak  skutkiem złożonych procesów, także podświadomych. Psychologia jedzenia łączy procesy fizjologiczne z czynnikami środowiskowymi i społecznymi. Psychodietetyk  to specjalista, który pomaga w zmianie nawyków żywieniowych, redukcji wagi, analizuje także stosunek pacjenta do jedzenia, uczy “zarządzania talerzem” czyli tego jak jeść dobrze, pracuje także nad postrzeganiem ciała i motywacją pacjentów.