ortopeda (10)

Ortopeda zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu ruchu człowieka:  urazów kości, stawów oraz  uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń. Ortopeda zajmuje się też  wadami, dysfunkcjami i chorobami kręgosłupa. Ortopedia zajmuje się również leczeniem różnych urazów kości i stawów, wśród których wyróżnić można złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz stłuczenia.