hipertensjolog (5)

Hipertensjologa to istniejąca od 2006 roku specjalizacja zajmująca się diagnozowaniem, badaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Hipertensjologami mogą być wyłacznie lekarze z drugim stopniem specjalizacji w pediatrii lub kardiologii.