dziecko (10)

Dziecko zgodnie ze wszystkimi możliwymi definicjami to młody, nie w pełni dojrzały człowiek. W polskim prawie przyjmuje się, że dojrzałość następuje w 18 urodziny i wtedy dziecko staje się dorosłym.

Dziecko w obliczu prawa

Dziecko nie może  samodzielnie podejmować decyzji formalnych, w jego imieniu występują rodzice lub opiekunowie. W rozumieniu Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez ONZ 20 listopada 1989 roku „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość (…)  dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu. 

Rodzice i opiekunowie 

W pierwszej kolejności prawo przyznaje prawo do opieki nad dzieckiem rodzicom biologicznym. Gdy jest to niemożliwe sąd rodzinny decyduje o osobie, która będzie tę opiekę sprawować. Jeśli nie dochodzi do adopcji dzieckiem opiekuje się państwo.

Dziecko i medycyna 

Lekarzem pierwszego kontaktu dla dziecka jest pediatra.  Jest specjalizacja multidyscyplinarna. Większość specjalizacji medycznych osobną uwagę poświęca dzieciom – dotyczy to m.in ortopedii, chirurgii, kardiologii, neurologii. Wynika to ze specyfiki budowy młodego organizmu, postępującego procesu wzrostu i dojrzewania.  Ostatnio środowiska medyczne alarmują o spadającej liczbie studentów medycyny decydujących się na specjalizacje pediatryczną. To trudna dziedzina, w dodatku niedofinansowana.

Choroby wieku dziecięcego 

Do niedawna najczęstszymi chorobami wieku dziecięcego były ospa, różyczka, odra, świnka, szkarlatyna. Dzięki szczepieniom  udaje się tą sytuację zmienić. Niezmiennie jednak powszechne są: przeziębienia, zapalenie ucha, trzydniówka, rotawirusy, choroba bostońska, mononukleoza. Szczególnie często chorują dzieci w złobkach i na początku edukacji przedszkolnej. Nie ma w tym żadnej tajemnicy – z domu, gdzie są izolowane od wirusów i bakterii dzieci trafiają w środowisko pełne drobnoustrojów. Z czasem wyrabiają odporność i rzadziej chorują.