prof. Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

otolaryngolog, audiolog, foniatra;

Światowej sławy naukowiec i lekarz – otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Organizator i dyrektor resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu działającego od 1996 r.w podwarszawskich Kajetanach. Od 1994 r. Specjalista Krajowy, następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii.

W 1992 r. jako pierwszy w Polsce i tej części Europy rozpoczął realizację programu leczenia głuchoty, wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków oraz zaburzeń słuchu u dzieci szkolnych. Podjęte przez niego programy dotarły do 68 krajów świata i objęły populację ponad 16 milionów badanych osób, a w Polsce przyczyniły się do wielkiego postępu w tym obszarze nauki i medycyny.

Polska szkoła otochirurgii

W 1998 r. kierował międzynarodowym zespołem przeprowadzającym pierwsze wszczepienie implantu słuchowego do pnia mózgu. Szczególnie unikalną pozycję w nauce i medycynie światowej zapewniło mu – przeprowadzenie w 2002 r. pierwszych w świecie operacji częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych, konstrukcja najnowszych elektrod do implantów słuchowych, a następnie opracowanie metod operacyjnych, które są uznane jako polska szkoła otochirurgii w nauce i medycynie światowej.

Autor patentów i rozwiązań klinicznych

Jest autorem 15 patentów oraz ponad stu nowych rozwiązań klinicznych. Był inicjatorem i głównym organizatorem podpisania przez przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich UE, europejskich konsensusów naukowych dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy co zaowocowało przyjęciem przez Parlament UE w 2011 r. konkluzji w sprawie wykorzystania narzędzi e-zdrowia i współczesnej telemedycyny w prowadzeniu powszechnych badań populacyjnych każdego europejskiego dziecka rozpoczynającego edukację szkolną.Był inicjatorem i organizatorem drugiego w Europie Centrum Implantów Słuchowych w 1993 r, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – w 1996 r., Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – 2003 r.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Doprowadził do wybudowania i zorganizowania największej w świecie placówki naukowej i medycznej zajmującej się słuchem, głosem, mową i równowagą – Światowego Centrum Słuchu – 2012 r. Jego ośrodek od 14 lat przeprowadza najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, a on osobiście zoperował blisko 200 tysięcy osób. Dzięki dwóm dekadom jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci w różnym wieku. Jest też twórcą pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, za którą otrzymał Nagrodę 21 Wieku w Waszyngtonie oraz Grand Prix Galien w Monte Carlo – porównywaną do Nobla za programy użytkowe w medycynie.

Działalność naukowa i edukacyjna 

Łącznie jest autorem, lub współautorem ponad 3000 krajowych i zagranicznych publikacji i prezentacji naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i zagranicy. Jest organizatorem ponad 200 konferencji i warsztatów naukowych, krajowych i międzynarodowych.

Prof. H. Skarżyński jest ponadto pomysłodawcą i głównym wykonawcą prestiżowych międzynarodowych warsztatów chirurgicznych Window Approach Workshop, organizowanych od 2007 r., w których wzięło udział ponad 4000 specjalistów z różnych kontynentów oraz kursów International Course in the Endoscopic Sinus Surgery organizowanych od 2008 r. Od roku 2009 w ramach Live International Otolaryngology Network prof. Skarżyński przeprowadza operacje pokazowe dla całego świata, które jednorazowo ogląda ok 15-20 tysięcy lekarzy.

Honoris Causa Multi 

Prof. H. Skarżyński jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, UT, USA (1998 r.) Państwowego Uniwersytetu Medycznego „Nicolae Testemitanu” w Kiszyniowie, Mołdawia (2013 r.) oraz Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku, Kirgistan (2016); doktor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011 r.), Uniwersytetu Warszawskiego (2012 r.) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014 r.).

Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych – przewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Jest z wyboru pierwszym Polakiem, członkiem jednego z 2 najstarszych amerykańskich towarzystw naukowych – American Otological Society oraz neurootologówAmerican Neurotology Society, z wyboru członek światowych organizacji naukowych: CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS. Jest też redaktorem naczelnym Journal of the Hearing Science, Nowa Audiofonologia i Słyszę, recenzentem „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, „Journal of International Advanced Otology”, Arch Otolaryngology oraz innych czasopism. Jest także członkiem komitetu komitetu redakcyjnego „ENT and Audiology News”.

Laureat nagród polskich i międzynarodowych 

Laureat nagród państwowych – Prezydenta RP, Premiera, Ministrów: Zdrowia, Nauki, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Edukacji, kilkudziesięciu najważniejszych wyróżnień i odznaczeń środowiska medycznego oraz ponad 150 innych prestiżowych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie nagradzany złotymi medalami podczas międzynarodowych salonów wynalazczości i postępu technologicznego, m.in. w Seulu, Tajpej, Paryżu, Genewie, Norymberdze, Brukseli, Frankfurcie, Sztokholmie, Moskwie, Monte Carlo, Kuala Lumpur i Waszyngtonie, za wdrożenia naukowo-techniczne oraz medyczne. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydentów Gruzji i Ukrainy. Został odznaczony przez Papieża Franciszka Medalem Pro Ecclesia et Pontifice, przez międzynarodowe kapituły Medalem ECCE HOMO oraz Orderem Uśmiechu, a także Medalem im Mikołaja Kopernika przyznanym przez Prezydium PAN, medalami Archidiecezji Warszawskiej i medalem przyznanym przez Prymasa Polski. Został uhonorowany medalami przez władze Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW w Warszawie.

Człowiek Wolności

Od 2010 r jest Honorowym Obywatelem Warszawy, a także Miasta i Gminy Czyżew (2014r). W 25. rocznicę uzyskania przez Polskę wolności otrzymał w powszechnym plebiscycie w kategorii nauka tytuł Człowieka Wolności oraz wygrał plebiscyt ogólnopolski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka to wolność”. W roku 2015, w ogłoszonym przez redakcję Pulsu Medycyny rankingu Lista Stu został uznany za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie. Uzyskał największe wyróżnienie polskich przedsiębiorców Oskara Polskiego Biznesu XX lecia, wspólnie z Komisarzem UE prof. G Werhoigenem, tytuł Wybitnego Polaka przyznany przez Kapitułę Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Specjalną Perłę Honorową Polskiej Gospodarki.

Społecznik

Z jego inicjatywy i z jego udziałem zostały zainicjowane badania wczesnego wykrywania wad słuchu w ponad 20 krajach Europy, Azji, Afryki i Am Południowej wspólnie z misjami i zakonami katolickimi oraz regionalnymi towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Jest autorem programów badań przesiewowych noworodków i niemowląt (1998 r) badań powszechnych słuchu przez internet (2000 r) populacyjnych badań we wszystkich gminach i małych miasteczkach w Polsce oraz w Warszawie (2008 -2017 r). Ponadto jest pomysłodawcą i organizatorem organizowanego w Polsce Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu Ślimakowe Rytmy, który promuje w świecie największe osiągnięcia naukowe i medyczne – polskie i międzynarodowe.

Laryngologia

 

Otorynolaryngologia jest specjalnością zajmującą się chorobami uszu, nosa, gardła i krtani.

Poszczególne trzony tej nazwy odpowiadają poszczególnym obszarom twarzoczaszki, diagnostyce różnych schorzeń, leczeniu chirurgicznemu bądź zachowawczemu. Oto dotyczy chorób uszu i zaburzeń równowagi, -ryno dotyczy chorób nosa i zatok obocznych nosa i larynx dotyczy krtani i gardła dolnego.

 

 

Summary
prof. Henryk Skarżyński
Article Name
prof. Henryk Skarżyński
Description
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński otolaryngolog, audiolog, foniatra; naukowiec i lekarz - otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Organizator i dyrektor resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach
Publisher Name
Portal Zdrowia Dziecka
Publisher Logo
Share