rehabilitacja medyczna (10)

Rehabilitacja medyczna – rozpoznanie choroby, tworzenie planu leczenia. Cel osiagnięcie maksymalnej dla danego pacjenta  sprawności psychofizycznej.

Lekarz rehabilitacji medycznej pracuje z dziećmi i dorosłymi z porażeniem mózgowym, mukopolisacharydoza, z dziećmi cierpiącymi w wyniku poiwkłań okołoporodwych, a także z tymi, które utraciły sprawnośc w trakcie życia.