Opryszczka

Opryszczka to zakaźna choroba wirusowa

opryszczka wargowa

Jedną z postaci pierwotnego zakażenia wirusem opryszczki może być ostre zapalenie jamy ustnej. To bardzo bolesna choroba. Może jej towarzyszyć gorączka, ból gardła, uczucie rozbicia i niepokoju. 

Opryszczka (herpes simplex) – to choroba bardzo zakaźna. Zakażenie następuje  przez bezpośredni kontakt z chorym.

 • wnika do organizmu przez  błonę śluzową lub uszkodzoną skórę;
 •  powoduje wiremię czyli zakażenie pierwotne;
 • przemieszcza się do  zwojów nerwowych  gdzie przyjmuje postać utajoną ;
 • do uaktywnienia wirusa dochodzi w sprzyjających mu warunkach: osłabienie organizmu , stres, niedożywienie, choroba bakteryjna, etc;

Okres wylęgania

Okres wylegania trwa 1 – 26 dni, choć na ogól jest to 6 – 8 dni

Objawy opryszczki

 • napięcie skóry, następujące po nim pieczenie i swędzenie;
 • zaczerwienienie  w miejscu zakażonym;
 •  w miejscu zakażenia pojawia się grudka, a wkrótce kilka małych bolesnych pęcherzy wypełnionych płynem, kontakt płynu z inną częscią częścią ciała np. okiem może przenieść zakażenie;
 • pękające pęcherzyki tworzą nadżerki;
 • Po  tygodniu nadżerki wysychają i formują strupy;

Postaci zakażenia opryszczką 

Istnieją 2 postaci zakażenia opryszczką

 • zakażenie pierwotne:  powoduje różne zespoły chorobowe, zapalenie jamy ustnej i dziąseł , pachy, sromu, spojówek i rogówki, mózgu i opon mózgowych, błony śluzowej nosa,
 • możliwe powikłanie: ostre  zapalenie dziąseł i jamy ustnej – pojawia się  wysoka temperatura, utrata łaknienia, ból gardła, niepokój. W jamie ustnej  stwierdza się obecność pęcharzykowatych wykwiutów, dziąsła są przekrwione, obrzęknięte, łatwo krwawią;
 • zakażenie  nawrotowe: zmiany lokalizują się najczęsciej na wargach.

Okoliczności sprzyjające zmianom nawrotowym to n.p nadmierna ekspozycja na słońce, choroby gorączkowe, znaczny wysiłke fizyczny lub stres.

Leczenie opryszczki 

Opryszczkę leczy się objawowo

 • maści antywirusowe;
 • zapobieganie nadkażaniu i dalszemu przenoszeniu zakażenia poprzez dokładne mycie rąk;

 

Share