Rodzaje porażenia mózgowego

lek. med. Katarzyna Kołodziejczyk-Klimek – specjalista rehabilitacji medycznej

Fundacja Kolorowy Świat

Rodzaje porażenia mózgowego zależą od przyczyny, która je spowodowała

Rodzaje porażenia mózgowego mogą być różne. Na skutek czynników uszkadzających centralny układ nerwowy, czyli niedotlenienia, krwawienia do centralnego układu nerwowego, powstają przede wszystkim zaburzenia napięcia mięśniowego. Najczęściej stosowany podział porażenia mózgowego to podział na zespoły spastyczne – wtedy, kiedy dochodzi do zaburzeń tzw. dróg piramidowych, czyli zaburzenia napięcia. Przeważnie jest to napięcie wzmożone, czterokończynowe, lub też napięcie kończyn dolnych, albo połowiczne.

Rodzaje porażenia mózgowego mogą być różne.

Rodzaje porażenia mózgowego zależą od tego, co jest przyczyną. Jedną z grup są tzw. zespoły spastyczne, kiedy dochodzi do zaburzeń napięcia mięśniowego. Prowadzi to do paraliżu kończyn dolnych, lub paraliżu czterokończynowego, albo połowicznego.

Zespół atetotyczny

Druga grupa to zaburzenia mózgowego porażenia o charakterze móżdżkowym, czyli uszkodzenie móżdżku, w wyniku którego dochodzi do zaburzeń równowagi. Trzeci zespół to zespół atetotyczny (ruchy atetotyczne to dziwne, nierytmiczne, powolne ruchy, pojawiające się mimo woli; dotyczą zazwyczaj głowy, karku, twarzy i kończyn dolnych). W tym przypadku drogi pozapiramidowe są uszkodzone i dochodzi do ruchów mimowolnych, które zaburzają wykonywanie ruchów celowych. Jest to postać porażenia mózgowego trudna do rehabilitacji. Wyróżnia się też czwartą postać – mieszaną, gdzie mogą wystąpić elementy każdej z tych grup, które wymieniłam. Najczęściej jest to mózgowe porażenie związane z zaburzeniami napięcia, a więc spastyczne, czterokończynowe, lub porażenie hemiplegiczne (porażenie mięśni jednej połowy ciała), albo niedowład. I znów, podobnie jak w innych przypadkach, tak i w tym – skala problemu może być bardzo różna.

Niedowład spastyczny

Mózgowym porażeniem może być zarówno dyskretny niedowład połowiczny, przy którym dziecko ma tylko lekkie zaburzenia w chodzeniu lub problemy z używaniem jednej z kończyn w precyzji ruchu, jak i czterokończynowy, spastyczny niedowład, przy którym dziecko wymaga całodobowej opieki we wszystkich sferach życia. Może tu wystąpić bardzo wiele różnych objawów.

 

Podsumowanie
Rodzaje porażenia mózgowego
Tytuł
Rodzaje porażenia mózgowego
Opis

Porażenie mózgowe można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od przyczyny, która je wywołała. O tym podziale oraz o objawach, mówi lek. med. Katarzyna Kołodziejczyk-Klimek – specjalista rehabilitacji medycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *