Zwolnienie z lekcji WF

mec. Jolanta Kleszczewska – adwokat, sekretariat@kleszczewska.eu

Zwolnienie z lekcji wf – czy zwolnienie dziecka z zajęć szkolnych od rodzica jest wystarczające?

Do niedawna rodzic mógł zwolnić dziecko z zajęć wf na dowolny okres bez podania przyczyny medycznej. Teraz jest inaczej.

W rzeczywistości prawnej jest tak, że to dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Kiedy dziecko może być zwolnione z wf-u

wf

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego może wystawić lekarz rodzinny, niekoniecznie musi być to specjalista. Obostrzenia przepisów wprowadzono, bo okazało się, że dzieci są zbyt często zwalnianie przez rodziców z lekcji wf-u. Oznacza to, że nie jest powodem do zwolnienia tzw. niedyspozycja, czyli okres, w którym dziewczynka miesiączkuje, o ile nie zaznaczy tego lekarz. Chwilowo nie rozwiązano kwestii co robić, by dzieci po prostu chciały na wf chodzić.

Dyrektor może zwolnić dziecko z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń przez ucznia wydanej przez lekarza.

Jak ocenia się ucznia ze zwolnieniem lekarskim 

Zwolnienie koniecznie musi być wydane na czas ściśle oznaczony. Jeżeli będzie to okres krótszy niż rok szkolny, to w takim wypadku na świadectwie będzie podana informacja, że uczeń był okresowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

Natomiast jeżeli to będzie tak długi okres, że nie będzie można dokonać oceny takiego ucznia z tego przedmiotu, to wówczas na świadectwie szkolnym będzie widniała informacja o nieklasyfikacji ucznia.

Na podstawie opinii lekarza dyrektor szkoły może podjąć tego typu decyzję. Oczekuje się, aby każde zwolnienie z zajęć było wydawane przez lekarza, co jest nadmiernym formalizmem. Natomiast żądanie, aby zwolnienie z powodów zdrowotnych było wystawiane przez lekarza jest zgodne z prawem.

Przepisy, o których mówiłam zawarte są w artykule 44, punkt D Ustawy o systemie oświaty, i jest to również powtórzone w rozporządzeniu ministra wydanym na podstawie przepisów ustawy o oświacie. Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

Zobacz też: 

Szczepienia obowiązkowe dziecka według prawa 

Jak wybrać odpowiedni sport dla dziecka

Do szpitala z dzieckiem – groźne objawy

 

 

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *