Alarm smogowy – jak się zachować?

Małgorzata Lurzyńska – pulmonolog dziecięcy

dr Durajski Clinic

Alarm smogowy to przekroczenie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu o trzysta mikrogramów na metr sześcienny

Możemy wyróżnić smog londyński oraz smog typu Los Angeles. Rodzaj smogu jest zależny od strefy klimatycznej, w Polsce mamy do czynienia ze smogiem londyńskim.

Wyraz smog jest zestawieniem dwóch angielskich słów „smoke” – dym oraz „fog” – mgła. Smog tworzą pyły, które w powietrzu dają wrażenie mgły lub dymu. W smogu występują pyły, do których należą: tlenek siarki, tlenki azotu, substancje rakotwórcze, jak na przykład benzoalfapiren (BaP), który jest bardzo niebezpieczny. Pyły możemy podzielić w zależności od średnicy cząsteczki na: pyły o średnicy 2,5 mikrometra(PM2,5) i o średnicy 10 mikrometrów (PM10). Alarm smogowy ostrzega o zanieczyszczeniu powietrza, przekraczającym normy bezpieczeństwa.

Alarm smogowy to informacja o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza.

Kiedy w mieście zostanie ogłoszony alarm smogowy, najlepiej zostać w domu. Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, ludzi starszych i osób ze schorzeniami płuc.

Darmowa komunikacja miejska

Dopuszczalny poziom pyłów PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom  informowania w Polsce to 200 mikrogramów na metr sześcienny, a poziom alarmowy – 300. W przypadku poziomu alarmowego potrzebna jest pomoc państwa. Należy na przykład zmniejszać ilość spalin, wprowadzając chociażby darmową komunikację miejską. Pyły pochodzące głównie z gospodarstw domowych oraz użytkowania samochodów są najgroźniejsze dla człowieka. Jeżeli poziom alarmowy zostanie przekroczony to najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. Jeżeli przemieszczamy się samochodem, powinniśmy ustawić przepływ powietrza na obieg zamknięty i zamknąć szyby, aby w miarę możliwości nie wdychać szkodliwych substancji.

Smog wywołuje reakcje alergiczne

Smog to zanieczyszczenia powietrza, które mogą wywoływać różne reakcje w naszym organizmie. Na przykład pyły PM10 mogą powodować swędzenie i łzawienie oczu, katar. Tak przejawia się to u zdrowych osób, ale jeżeli wysoki poziom zanieczyszczenia się utrzymuje, może dojść do przewlekłego kaszlu oraz infekcji dróg oddechowych. W przypadku pyłów PM 2,5 skutki zdrowotne mogą być znacznie gorsze, ponieważ cząsteczki są tak małe, że przedostają się z układu oddechowego do krwiobiegu, czego następstwem mogą być choroby wieńcowe lub nowotworowe.

Szklanka wody skutecznie oczyszcza organizm

Przeprowadzono badania potwierdzające, że duża ekspozycja na pyły może powodować raka płuc. Dlatego po spacerze w tak zanieczyszczonym powietrzu zaleca się wypić szklankę wody albo zrobić inhalację z soli fizjologicznej. Pyły najczęściej osiadają na śluzówkach, w ten sposób możemy więc wypłukać jamę ustną czy nos z tych pyłów. Pyły przyklejają się do śluzu, więc na przykład toaleta wodą morską może pomóc w oczyszczeniu jam nosowych i zapobiegać rozwojowi infekcji.

Podsumowanie
Alarm smogowy - co robić?
Tytuł
Alarm smogowy - co robić?
Opis

Co zawierają pyły w smogu? Czym jest alarm smogowy? Jak się zachować, kiedy zostanie ogłoszony? Na te pytania odpowiada Małgorzata Lurzyńska - pulmonolog dziecięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *