Dziecko traci przytomność – pierwsza pomoc

Paweł Kowalski – ratownik medyczny

PCK

Dziecko traci przytomność – co robić?

W przypadku małego dziecka resuscytację krążeniowo-oddechową wykonujemy dwoma palcami. U starszych dzieci klatkę piersiową uciskamy jedną ręką. Pamiętajmy, że zanim udzielimy pomocy poszkodowanemu dziecku lub osobie dorosłej, musimy się upewnić, czy na miejscu zdarzenia jest bezpiecznie.

Jeżeli dziecko traci przytomność najpierw staramy się nawiązać z nim kontakt słowny. Mówimy np.:„Halo! Halo! Co się stało? Otwórz oczy!” Jeżeli dziecko nie reaguje, próbujemy nawiązać kontakt dotykowy i słowny. Jeżeli dziecko nadal nie reaguje musimy udrożnić drogi oddechowe. Robimy to ruchem czoło-żuchwa, który polega na tym, że jedną rękę kładziemy na czole osoby poszkodowanej, a tylko dwa palce drugiej ręki układamy na twardych elementach brody. W celu udrożnienia dróg oddechowych należy odchylić maksymalnie głowę, aż do momentu kiedy broda będzie najwyższym elementem twarzy u leżącego płasko dziecka. W takiej pozycji język nie zatyka już dróg oddechowych. Nie opada na tylną ścianę gardła, ponieważ przyczepiony jest do żuchwy i razem z nią unosi się ku górze. Dzięki takiemu ruchowi czoło-żuchwa następuje udrożnienie dróg oddechowych.

Następnie nachylamy się nad poszkodowanym dzieckiem i kontrolujemy oddech przez 10 sekund trzema zmysłami, zgodnie z zasadą: czuję, słyszę i widzę ruch klatki piersiowej. Aby określić czas 10 sekund możemy policzyć od 121 do 131. Jeśli w ciągu tych 10 sekund usłyszymy minimum dwa lub więcej oddechów możemy uznać, że osoba poszkodowana oddycha.

Dziecko traci przytomność - ważna jest szybka pomoc.

Jeśli dziecko traci przytomność trzeba podjąć akcję reanimacyjną. W przypadku małych dzieci klatkę piersiową uciskamy dwoma palcami, u starszych uciski wykonujemy jedną ręką.

Dziecko traci przytomność i nie oddycha

Jeżeli stwierdzimy, że dziecko jest nieprzytomne i nie oddycha musimy wykonać 5 wdechów ratowniczych. Bierzemy maseczkę, ponieważ bezpieczeństwo ratownika zawsze jest najważniejsze, kładziemy maseczkę na twarzy, udrażniamy drogi oddechowe i swoimi ustami obejmujemy usta osoby poszkodowanej. Zatykamy nos i wykonujemy 5 wdechów ratowniczych. Następnie sprawdzamy, czy poszkodowany oddycha. Jeżeli jest to małe dziecko, to swoimi ustami możemy objąć jego usta i nos.

Jeśli po 10 sekundach nie wyczuwamy oddechu natychmiast wzywamy pomoc. Dzwonimy pod numer 999 lub 112, albo prosimy o wezwanie pomocy inną osobę. Następnie odsłaniamy klatkę piersiową i wykonujemy 30 uciśnięć jedną ręką. Po wykonaniu 30 uciśnięć przechodzimy do sztucznego oddychania. Udrażniamy drogi oddechowe i wykonujemy 2 wdechy ratownicze. Te czynności – 30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy – powtarzamy naprzemiennie do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Dziecko traci przytomność – w którym miejscu uciskać klatkę piersiową?

Klatka piersiowa jest to element w naszym ciele, który rozpoczyna się od obojczyków i ciągnie do końca łuków żebrowych. Aby prawidłowo i skutecznie uciskać klatkę piersiową, trzeba znaleźć jej środek.

U dzieci od 1 roku życia aż do okresu pokwitania klatkę piersiową uciskamy na wysokości jednego palca powyżej dolnej linii mostka. U niemowląt do 1 roku życia – na wysokości jednego palca poniżej linii sutkowej.

 

 

Podsumowanie
Dziecko traci przytomność - pierwsza pomoc
Tytuł
Dziecko traci przytomność - pierwsza pomoc
Opis

Do utraty przytomności u dziecka może dojść np. w wyniku urazu, porażenia prądem, hipotermii. W takiej sytuacji liczy się czas. Pomocy trzeba udzielić jak najszybciej, żeby nie doszło do nieodwracalnych zmian w organizmie. Paweł Kowalski – ratownik medyczny, mówi o tym, jak udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemu dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *