choroby przewlekłe (10)

Choroby przewlekłe WHO definiuje jako wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. 

Choroby przewlekłe wpływają na stan  fizyczny, intelektualny,  i psychiczny dziecka. Codzienne funkcjonowanie jest utrudniane lub ograniczane przez nawracające objawy, leczenie i częste ograniczenie aktywności.

Szacuje się, że choroby przewlekłe zdiagnozowano u ponad 15 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat czyli ponad 20% populacji Polski.

Choroby przewlekłe u dzieci są to najczęściej: alergie, astmachoroby kręgosłupa ( prawie 150 tys. dzieci), przewlekłe stany lękowe, depresja lub zaburzenia zachowania  (ponad 100 tys);  choroby serca i układu krążenia (ponad 100 tys.), choroby nerek i układu moczowego,  padaczkacukrzyca .

Wśród najpoważniejszych psychologicznych skutków chorób przewlekłych wymienia się :

• Lęk, smutek, poczucie zagrożenia;

• Koncentrację  na podstawowych potrzebach takich jak jedzenie i picie,

• Obniżenie samooceny,

• Obniżenie motywacji do działania — bierność, nuda